I I-SEC Danmark A/S beskæftiger vi os med security på såvel det strategiske som på det operationelle plan. Det har vi gjort siden 1994 med stor succes, så vi i dag både er et af de bedste, men også en af de største screeningsvirksomheder på sit felt.

Vores potentiale er en veluddannet og motiveret personalegruppe, der ønsker at bidrage med deres personlige evner og faglige dygtighed i et gensidigt respektfuldt samarbejde med kunden og dennes medarbejdere.

I-SEC Danmark A/S er autoriseret af Trafikstyrelsen og sikkerhedsgodkendt som EU-Regulated Agent, med speciale i securitybehandling af gods, jævnfør den Danske Lovgivning og det Nationale Sikkerheds Program

Alle vore medarbejdere er uddannet og myndighedsgodkendt som Securityoperatør/screener med kendskab til sprængbare emner og farlige genstande og kan derfor vurdere og reagere på suspekte og/eller mistænkelige genstande, jævnfør myndighedernes anvisninger.

VORES STRATEGI

Resultaterne opnår vi gennem en vedvarende træning og uddannelse af vore medarbejdere på alle niveauer.

Den faglige styrke ligger hos den enkelte medarbejder og dennes personlige egenskaber. Vi lægger stor vægt på ikke, at standardisere vore medarbejdere men derimod at fremme deres kreativitet og selvstændige ansvar til de stillede opgaver.

Ingen opgave bliver rutine for os, vi stræber til stadighed efter, at udvikle vore teknikker og viden, til et muligt højere niveau.