Mere end 2 årtier erfaringer fra hele verden i sikkerhed

Som følge af begivenhederne 9/11 (11. September 2001) i USA blev hele aviation sikkerheden sat i et meget højere beredskab end tidligere. EU kom med nye tiltag som blev skrevet ned i form af EU regulativ 185/2010.

Trafiktyrelsen i Danmark er den enhed som er forpligtet til at sørge for, at dansk lovgivning overholder denne EU regulativ: dansk lovgivning kan aldrig være mindre krævende, men kan altid indføre højere krav end EU 185/2010 foreskriver.

Røntgenscanning

Idegrundlaget bagved regulativet er, at beskytte personer samt cargo inden for luftfarts branchen. Ved at screening med x-ray er formålet at undgå, at der kommer forbudte genstande på flyet såsom, sprængstof og brandbære anordninger samt detanatoer som kan udløse en bombe.

I-SEC Danmark er godkendt af Trafik- og Bygge styrrelse for at certificere sine egne ansatte jvf EU og dansk lovgivning. Denne certificering gøres udelukkende ud fra cargo, og indebærer certificering til betjening af x-ray samt ETD maskiner - Alt til formål at sikre den civile luftfart imod ulovlige handlinger.

Som en del af vedligeholdelsen af kvaliteten af x-ray operatørerne anvender I-SEC et computer baseret test system ved navn SIMFOX. Som led her i, vil alle operatører skulle udføre 1 månedlig test. Det er muligt at tilføre eksterne operatører til denne del af træningen.

Andre opgaver som I-SEC Danmark kan gøre via x-ray er:

  • Mobile screening
  • X-ray i forbindelse med høj risiko konferencer eller messer af pesoner
  • Udlejning af udstyr (X-Ray samt ETD)